• Hoofdvestiging Talenta: Kastanjelaan 10,2982 CM Ridderkerk
  • tel:0180-44 26 43
  • e-mail:info@talentawerkt.nl

''Iemand die wil werken, verdient een kans.''

Maarten van Rietschoten van GKB Groep uit Barendrecht: “Hoewel we geen specifieke vacature hadden, hebben we toch een Wajonger aan de slag laten gaan. In de hoop dat andere ondernemers dat ook doen.” Lees verder

“Anderen een kans geven, dat is ook ondernemen”

Henk Booiman, van Booiman Tuinen uit Beilen: “Ik vind het geweldig dat ik iemand als ondernemer een volwaardige plek in de maatschappij kan geven.” Lees verder

“Personeelstekort oplossen en MVO in één”

Nico de Pijper van woonzorgorganisatie Zorgwaard: “Op deze manier geven we zes Wajongers nieuw perspectief én we hebben een prachtig antwoord op ons personeelsvraagstuk.” Lees verder

“Wij hebben werkplekken gemáákt”

Het mes snijdt aan twee kanten, vindt Gerrit de Groot, van Autobedrijf De Groot. “Die mannen hebben nieuw perspectief en nieuwe kansen, wij hebben er twee loyale werknemers bij.” Lees verder

“Talenta zet mensen in hun kracht. Dat werkt.”

Hetty Roozendaal, P&O-adviseur 's Heerenloo, besteedt re-integratie Tweede Spoor uit aan Talenta. "Die medewerkers hebben weer nieuw perspectief. Op een plek waar ze in hun kracht zijn. Daar gaat het om." Lees verder

Voortraject

De eerste stap naar werk is de moeilijkste en vraagt om een deskundige aanpak. Talenta werkt bij de re-integratie voor gemeenten ook in het voortraject voortvarend en met realistische doorlooptijden. Wij bieden de volgende diensten aan:

Arbeidsoriëntatie & loopbaanadvies
In deze fase maken we helder wie de klant is en welke mogelijkheden hij heeft. Daarbij kijken we wat haalbaar en realistisch is én wat de beste route is bij de re-integratie naar passend werk.  Dit doen we vanuit de praktijk, door de klant werkervaring op te laten doen bij een werkgever of op een van onze arbeidtrainingscentra.

Loonwaardebepaling
De ontwikkeling van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is in volle gang. Op 1 januari 2013 moet de wet worden ingevoerd.  Dat betekent dat u als gemeente gaat werken met  nieuwe re-integratie instrumenten:  loondispensatie en loonwaardebepaling.  Wij kunnen de loonwaardebepaling voor u uitvoeren. Daarnaast kunnen we in ook in de praktijk vaststellen wat de prestaties van uw klant zijn. Daarmee kunnen we de re-integratie voor gemeenten gericht en duurzaam uitvoeren.

Sociale activering
Wij activeren uw sociaal geïsoleerde klant onder andere via werkervaringsplekken bij werkgevers, op onze arbeidtrainingscentra of via vrijwilligerswerk. Daarbij werken we met duidelijke doelen en resultaatgericht, zodat sociale activering een concrete stap naar deelname aan het arbeidsproces betekent. Onze ervaring is dat dit  onderdeel in de re-integratie voor gemeenten sterk bijdraagt aan de terugkeer naar arbeid.

Leerwerkcentra (LWC) en Arbeidtrainingscentra (ATC)
Landelijk beschikken wij over een aantal LWC's en ATC's, die wij ook inzetten bij de re-integratie voor gemeenten. In een reguliere werkomgeving bieden wij samen met de ondernemer uw klanten werkervaring en scholingstrajecten aan. Dat versterkt de kans op terugkeer naar betaalde arbeid aanzienlijk.

Content