• Hoofdvestiging Talenta: Kastanjelaan 10,2982 CM Ridderkerk
  • tel:0180-44 26 43
  • e-mail:info@talentawerkt.nl

''Iemand die wil werken, verdient een kans.''

Maarten van Rietschoten van GKB Groep uit Barendrecht: “Hoewel we geen specifieke vacature hadden, hebben we toch een Wajonger aan de slag laten gaan. In de hoop dat andere ondernemers dat ook doen.” Lees verder

“Anderen een kans geven, dat is ook ondernemen”

Henk Booiman, van Booiman Tuinen uit Beilen: “Ik vind het geweldig dat ik iemand als ondernemer een volwaardige plek in de maatschappij kan geven.” Lees verder

“Personeelstekort oplossen en MVO in één”

Nico de Pijper van woonzorgorganisatie Zorgwaard: “Op deze manier geven we zes Wajongers nieuw perspectief én we hebben een prachtig antwoord op ons personeelsvraagstuk.” Lees verder

“Wij hebben werkplekken gemáákt”

Het mes snijdt aan twee kanten, vindt Gerrit de Groot, van Autobedrijf De Groot. “Die mannen hebben nieuw perspectief en nieuwe kansen, wij hebben er twee loyale werknemers bij.” Lees verder

“Talenta zet mensen in hun kracht. Dat werkt.”

Hetty Roozendaal, P&O-adviseur 's Heerenloo, besteedt re-integratie Tweede Spoor uit aan Talenta. "Die medewerkers hebben weer nieuw perspectief. Op een plek waar ze in hun kracht zijn. Daar gaat het om." Lees verder

Geef mensen een kans vanuit uw hart

Met de adviesvoucher voor de StartToWork Scan kunt u kosteloos onderzoeken of er in uw bedrijf/organisatie mogelijkheden zijn om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen. De vouchers hebben een waarde van € 1000,=. Talenta stelt 500 adviesvouchers kosteloos ter beschikking aan werkgevers uit het netwerk Talenta/RMU. U kunt hier de voucher digitaal invullen.

Doel van de voucher
Invulling geven aan sociaal maatschappelijk ondernemen is hét doel van de voucher. Veel ondernemers staan ervoor open om één of meerdere kandidaten te plaatsen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en in de meeste gevallen gebruik maken van een uitkering (WAO/WIA/WAJONG/WWB). Met de StartToWork Scan maken wij voor u helder wat de mogelijkheden in uw bedrijf zijn.

Hoe het werkt
Als werkgever kunt u contact opnemen met Talenta of de adviesvoucher invullen en naar ons opsturen. U kunt ook de voucher digitaal invullen. Vervolgens maken wij een afspraak met u en afhankelijk van de grootte van het bedrijf hebben wij één of twee gesprekken nodig om een goede bedrijfsscan te maken. Met deze bedrijfsscan brengen wij in beeld welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van werknemers met een uitkering.
Vervolgens stellen wij een functieprofiel op. De wensen van uw bedrijf zijn daarbij leidend. Als wij één of meerdere passende kandidaten hebben gevonden, sturen wij een CV en profiel naar u door. Als werkgever bepaalt u welke kandidaten er worden uitgenodigd.
Mochten er geen passende kandidaten beschikbaar zijn, dan bieden wij als Talenta u de mogelijkheid om voor u de externe werving en plaatsing te regelen.

De voordelen voor u als werkgever:
U geeft actief invulling aan sociaal betrokken ondernemen.

  • Uw wensen als werkgever t.a.v. personeelsbehoefte staan centraal; wij werken als Talenta vraaggericht.
  • Werk wat nu mogelijk blijft liggen, wordt ingevuld door een functie te creëren (jobcarving).
  • U ontvangt een goed advies; Talenta stelt in overleg met u als werkgever, vanuit onze professie met de doelgroep, een functieprofiel op, waarmee u uw team en organisatie compleet maakt.  
  • Wij van Talenta zorgen voor een actieve bemiddeling, de juiste persoon op de juiste plek en ontzorgen u als werkgever.


Best practices:

Een man van middelbare leeftijd die vanwege psychische en lichamelijke klachten moeilijk aan het werk kon komen, heeft na jarenlang zonder werk thuiszitten met een Wajong uitkering werk gevonden bij een agrariër. Daar raapt hij grondeieren en verricht schoonmaakwerkzaamheden. De werkgever is verrast door zijn motivatie: de werknemer fietst elke dag 40 km heen en terug om te kunnen werken; een werknemer met hart voor de zaak!

Een man van middelbare leeftijd met lichamelijke klachten, heeft vanuit een WAO-uitkering via Talenta werk gevonden bij een autobedrijf. Met veel inzet en werkplezier wast en poetst hij auto’s, verricht hij servicediensten (ophalen en wegbrengen van de klanten) en haalt hij onderdelen op bij leveranciers. De werkgever is tevreden dat de service verbeterd is en dat hij met enkele aanpassingen op taakniveau een tevreden werknemer erbij heeft.

Content