• Hoofdvestiging Talenta: Kastanjelaan 10,2982 CM Ridderkerk
  • tel:0180-44 26 43
  • e-mail:info@talentawerkt.nl

''Iemand die wil werken, verdient een kans.''

Maarten van Rietschoten van GKB Groep uit Barendrecht: “Hoewel we geen specifieke vacature hadden, hebben we toch een Wajonger aan de slag laten gaan. In de hoop dat andere ondernemers dat ook doen.” Lees verder

“Anderen een kans geven, dat is ook ondernemen”

Henk Booiman, van Booiman Tuinen uit Beilen: “Ik vind het geweldig dat ik iemand als ondernemer een volwaardige plek in de maatschappij kan geven.” Lees verder

“Personeelstekort oplossen en MVO in één”

Nico de Pijper van woonzorgorganisatie Zorgwaard: “Op deze manier geven we zes Wajongers nieuw perspectief én we hebben een prachtig antwoord op ons personeelsvraagstuk.” Lees verder

“Wij hebben werkplekken gemáákt”

Het mes snijdt aan twee kanten, vindt Gerrit de Groot, van Autobedrijf De Groot. “Die mannen hebben nieuw perspectief en nieuwe kansen, wij hebben er twee loyale werknemers bij.” Lees verder

“Talenta zet mensen in hun kracht. Dat werkt.”

Hetty Roozendaal, P&O-adviseur 's Heerenloo, besteedt re-integratie Tweede Spoor uit aan Talenta. "Die medewerkers hebben weer nieuw perspectief. Op een plek waar ze in hun kracht zijn. Daar gaat het om." Lees verder

Eleos, De Hoop en RefSVO bieden samen deeltijdbehandeling met scholing

Eleos, De Hoop ggz en RefSVO bieden met ingang van het schoolseizoen 2015/2016 in Dordrecht deeltijdbehandeling aan in combinatie met school voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

De behandeling is bedoeld voor jongeren die te kampen hebben met bijvoorbeeld autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen of hechtingsproblematiek die mede daardoor vastlopen op school.

Er blijkt grote behoefte te zijn aan een goede combinatie van zorg en scholing. Soms is er schooluitval omdat jongeren het als gevolg van hun problematiek niet volhouden op school. In andere gevallen wordt aanmelding voor behandeling uitgesteld, omdat men vreest dat jongeren teveel achter gaan lopen op school als zij in behandeling gaan.

De jongeren wisselen dagdelen behandeling af met dagdelen school. De avonden, nachten en weekeinden is de jongere gewoon thuis . De jongere volgt de scholing op deze speciale onderwijslocatie voor de duur van de behandeling; de richtlijn hiervoor is drie maanden.

De Hoop ggz en Eleos starten deze deeltijdbehandeling in samenwerking met een aantal scholen in de regio van het samenwerkingsverband RefSVO, te weten De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College. De deeltijdbehandeling met scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen. Neem voor meer informatie contact op met De Hoop ggz (www.dehoop.org) of met Eleos (www.eleos.nl). 

Content